Sistemi i grumbullimit

 • Sistemi statik i peshimit dhe grumbullimit YH-PL4

  Sistemi statik i peshimit dhe grumbullimit YH-PL4

  Konfigurimi standard:
  Kosha magazinimi, kova peshimi dhe një transportues konvergjent.
  Karakteristikat e makinës:
  Ushqyerja, peshimi, ushqyerja, qepja dhe përcjellja automatike
  Materialet e aplikueshme:
  Pluhur, grimca, plehra organike, grimca të biomasës dhe materiale të tjera me rrjedhshmëri të ulët

 • Sistemi automatik i peshimit dhe pjekjes YH-PL

  Sistemi automatik i peshimit dhe pjekjes YH-PL

  Konfigurimi standard:
  Kosha magazinimi, një peshore rripi peshimi, një transportues konvergjent dhe një kabinet kontrolli
  Karakteristikat e makinës:
  Metoda fleksibël e grumbullimit, saktësi e lartë e peshimit, alarm automatik i defektit
  Materialet e aplikueshme:
  Pluhur, grimcuar, bllok, flake, lëng dhe materiale të tjera